Storingen
Bij reparaties wordt uitgegaan van de in eerste instantie opgegeven klacht zoals die door de opdrachtgever bij de storingsmelding geformuleerd wordt.

Reparatiebedrag
Het reparatiebedrag wordt gevormd door het diagnosetarief vermeerderd met arbeids uren en gebruikte onderdelen.Kostenopgaaf wordt altijd gegeven inclusief BTW.

Verloop reparatie proces
Ons eerste bezoek is een diagnosebezoek en daarvoor brengen we €57* in rekening. We vertellen u wat er aan de hand is met uw apparaat en wat het totale reparatiebedrag zal zijn. Indien akkoord voeren wij de reparatie uit in overeenstemming met onze kostenopgaaf en bij niet akkoord rekenen we €57* met u af.Als er tijdens de reparatie andere defecten aan het licht komen die redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden dan maken we een nieuwe kostenopgaaf waarna we, bij akkoord opdrachtgever, de reparatie hervatten.Bij niet accoord rekenen we €57* af.(*= bij kleine storingen, waarbij geen onderdelen gebruikt worden, wordt slechts het diagnose tarief berekend)Indien een tweede bezoek nodig is om de storing te verhelpen, omdat er een onderdeel gemonteerd moet worden dat niet op voorraad was dan worden geen extra kosten berekend aan de klant. Er wordt een tijd gepland voor het herhalingsbezoek en de reparatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de oorspronkelijke kostenopgaaf.Het tweede bezoek wordt onder voorbehoud gepland omdat we afhankelijk zijn van externe factoren (zoals bezorgdiensten) en is niet bindend. Natuurlijk doen we er alles aan om de tijdsafspraak te houden.

Kwaliteit
Wij gebruiken uitsluitend originele onderdelen van Bosch, Siemens, Neff en Constructa. Om die reden geven wij 6 maanden garantie op alle reparaties waar onderdelen vervangen zijn. Deze garantie betreft de onderdelen plus arbeidskosten met dien verstande dat gebruikersfouten altijd volledig berekend worden aan de klant. Gebruikersfouten zijn storingen die optreden als gevolg van het gebruik van het apparaat waarbij de oorzaak niet ligt in een technisch of mechanisch defect van het vervangen onderdeel. Ga als klant/opdrachtgever niet zondermeer uit van een garantie bezoek, bel eerst met Octojob 06-51505701 en overleg en vraag om aanwijzingen waarmee het probleem verholpen kan worden. Bij een onnodig bezoek wordt minimaal het diagnose tarief in rekening gebracht.

Veiligheid
Bij iedere reparatie wordt door ons een zgn VDE meting uitgevoerd, behalve wanneer voor deze meting machines verplaatst moeten worden of bedrading van trekschakelaar losgekoppeld. Deze meting is het equivalent van de bloeddruk en temperatuur meting bij de huisarts. Hiermee controleren we het apparaat op veiligheid en kunnen daarmee soms andere op handen zijnde storingen voorkomen. De uitslag van deze meting wordt niet op de factuur genoemd en niet extra in rekening gebracht.Bij een negatief resultaat wordt de klant wel geinformeerd mbt mogelijke gevolgen.

Factuur
Nadat de reparatie afgehandeld is wordt een digitale factuur verzonden naar het e-mail adres van de klant.De factuur geeft een overzicht van de reparatiekosten en een korte omschrijving van de storing.

Garantie
Octojob geeft 6 maanden garantie op iedere betaalde (dwz het reparatiebedrag is voldaan) reparatie. Behalve wanneer een andere afspraak gemaakt is mbt de garantietermijn en dit vermeld is op de factuur.Indien de klant/opdrachtgever terecht aanspraak maakt op garantie en het betreffende onderdeel niet meer door de fabrikant geleverd wordt dan vervalt de verplichting van Octojob mbt de garantie. In dit geval zal Octojob voorstellen een vervangend apparaat tegen een speciaal tarief te leveren.

Betaling
Octojob rekent iedere reparatie direct af. Dit kan met pin of kontante betaling. In een enkele uitzondering sturen we een factuur, deze dient binnen 5 werkdagen betaald zijn.
Bij niet tijdig betalen herinneren wij u aan de openstaande factuur en geven aan wanneer die betaald moet zijn. Als betreffende factuur niet betaald blijkt te zijn na onze herinnering, gaan wij betaling afdwingen via gerechtelijk procedures. Alle kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever. Daarnaast brengen wij 15% , met een minimum van 40 euro, van het oorspronkelijke factuurbedrag in rekening als incassokosten.
Onderdelen die vervangen of apparaten die geleverd zijn op niet betaalde facturen blijven eigendom van Octojob volgens het eigendomsvoorbehoud in de wet in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek totdat de rekening volledig voldaan is.

 

Voor onze vaste business-to-business debiteuren geldt de wettelijk vastgestelde maximum betalingstermijn van 30 dagen.